Ach, škoda, preškoda

1.
Ach škoda, preškoda, že peňazí není,
sľúbiu mi muoj milý kočík maľovaný.

2.
Kočík maľovaný z lipového dreva,
vozila by sa v ňom, kde mi bude treba.