Ach, ja smutná

1.
Ach, ja smutná, prežalostná, co činiti?
Keď ja musím moju mladosť tak tráviti.

2.
Moju mladosť, milú mladosť, bez ľúbosti,
musím tráviť bez miláčka v samotnosti.