A já už mosím jít

1.
A já už mosím jít,
abych nedostal bit,
od svého pána,
že sem do rána
v hospodě ostál pit.

2.
Koně mám v Těšově,
seno na Maršově,
sečku v Rudicích,
oves v Šumicích,
galánku v Častkově.