Ach, pijem ja, pijem

Košolná, Trnavsko

1.
Ach, pijem ja, pijem,
celý boží týden,
ach, Bože prebože,
kedy domu prídem?

2.
Ej, tá borovička,
lepšia ak ženička,
tej sa ja napijem,
ženičku vybijem!