A pod našu komoročku

Ložin, Zemplín

1.
A pod našu komoročku,
piju chlapci palenočku,
zo sklinočki krištalovej,
od Hanički richtarovej.

2.
Pilam včera, pilam dňeška,
prepila mi kabat kdzeška,
co mi budze mac povedac,
jak ja budu kabat hľedac?

3.
Takam spita, ledva stoju,
vše bim pila, ľem še boju,
ľem še boju toho capa,
co po noci dzivky lapa.