A čijo to koňe na dvore (2)

1.
A čijo to koňe na dvore,
co su na ňich zlate kantare.
[:A čijo bi buľi, šejhoj,mojo su,
co me gu frajirce poňešu.:]

2.
A čijo to dzifče dvor mece
u tim tibetovim kabace?
[:A čijo bi bulo, šejhoj, mojo je,
co vono mňe ľubi a ja ňe.:]

3.
Pod štrechu še ňeše lastovka,
ľepša do ľubeňa ňevesta.
[:Svojo bili nožki, šejhoj, umije,
beťara gu sebe zverbuje.:]