Za tým Váhom

1.
Za tým Váhom biely dom,
jest tam pekné dievča v ňom,
keby mi ho chceli dať,
vedel bych ho milovať.

2.
Ale mi ho nedajú,
nechže si ho trímajú,
bráni otec, bráni mať,
bráni sestra, bráni brat.

3.
Bráni všecka rodina,
prenešťastná hodina!
Bohdajže im zomrela,
aby ničia nebola.

4.
Škoda teba, škoda mňa,
škoda nášho poznania,
že sme sa my poznali,
sobrať sa nám nedali.