Za našima humny zakukala sova

1.
Za našima humny zakukala sova,
nenazdala som sa na mej matky slová.

2.
Tá moja mamička rybičky varila,
len mi jedna rybka v živote ožila.

3.
Keby som sa mohla tej rybičky striasti,
inak bych vedela panenský vek viesti.

4.
Čo som urobila v mojom mladom veku,
nesmiem sa žaluvať žiadnemu človeku.

5.
Čo som urobila v mojom nerozume,
nesmiem sa žaluvať tej mojej rodine.