Vojak som ja, vojak

1.
Vojak som ja, vojak,
moja milá, vojak,
ja budem bojovať,
ty budeš banovať.

2.
Ja sa budem nosiť
na vranom koníčku,
a ty budeš vodiť
chlapca za ručičku.

3.
Keď ja budem volať,
čihí koník vraný,
a ty budeš volať,
poď sem syn muoj malý.