Ach, prílet, slavíčku

1.
Ach, prileť, slavíčku, k okenku,
prines od milého novinku!
Čože si on myslí,
že mne spustil s mysli,
smutnú panenku?

2.
Ach, slúžila mi jest fortuna,
teď sem zústala sama jediná,
jak když holubička
od svého samečka
jest opustená.

3.
Spadnite na mne, hory i doly,
prikryjte mne, tmavé údolí,
že mé potešení
prišlo ku skončení
již v tuto chvíli.

4.
Ach, múj milý, drahý obrázku!
Ach, nezapomínej na lásku!
Nechže slib tvúj stojí,
že budeme svoji
v manželském svazku.

5.
Nie si ty panenko, nemysli,
že by te on spustil z své mysli,
on tebe chce vzíti,
i s tebou chce žíti
až do své smrti.

6.
Ze te verne miluje, to znáš,
ariiž tomu sama odpíráš,
odešel na cestu,
avšak ješte dnes tu
videti ho máš.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť