Zrejú, zrejú zelené jahody

Očová

1.
Zrejú, zrejú zelené jahody,
povedz, milá, kto ku tebe chodí,
[:povedz, milá, duša moja, kto ku tebe chodí?:]

2.
Chodia ku mne dve červené líčka,
vrezali sa do môjho srdiečka,
[:vrezali sa duša moja, do môjho srdiečka.:]

3.
Vrezali sa, viac sa nevyrežú,
od ľúbosti ani sa nemôžu,
[:od ľúbosti, duša moja, ani sa nemôžu.:]


alebo:
Rozkvitli nám červené jahody
Repište

1.
Rozkvitli nám červené jahody,
povedz milá kto za tebou chodí,
povedz, milá, duša moja,
hej, kto za tebou chodí.

2.
Chodia za mnou dve červené líčka,
ľúbia sa mu, moje čierne očká,
ľúbia sa mu, duša moja,
hej, moje čierne očká.

3.
Ľúbia sa mi dve červené líčka,
vrezali sa do môjho srdiečka,
vrezali sa, duša moja,
hej, do môjho srdiečka.

4.
Vrezali sa, už sa nevyrežú,
od ľúbosti, ani sa nemôžu,
od ľúbosti, duša moja,
hej, ani sa nemôžu.

5.
Ľúbosť, ľúbosť na svete panuje,
kto má milú, nech si ju šanuje,
kto má milú, duša moja,
hej, nech si ju šanuje.

6.
A ja som mal, ja som nešanoval,
zomrela mi, potom som banoval,
zomrela mi, duša moja,
hej, potom som banoval.