Zrejú, zrejú zelené jahody

Očová

1.
Zrejú, zrejú zelené jahody,
povedz, milá, kto ku tebe chodí,
[:povedz, milá, duša moja, kto ku tebe chodí?:]

2.
Chodia ku mne dve červené líčka,
vrezali sa do môjho srdiečka,
[:vrezali sa duša moja, do môjho srdiečka.:]

3.
Vrezali sa, viac sa nevyrežú,
od ľúbosti ani sa nemôžu,
[:od ľúbosti, duša moja, ani sa nemôžu.:]