Všetko je to pravda

Nová Baňa
Johana Holá - 1976

1.
Všetko je to pravda, čo ten vtáčik spieva , šeja - hoj,
[:z hrdého mládenca mrcha gazda býva, Bože môj.:]

2.
Klobúk na dva rohy, to sú jeho voly, šeja - hoj,
[:košelečka z ríf a, to je jeho pýcha, Bože môj.:]

3.
Všetko je to pravda čo ten vtáčik vraví, šeja - hoj,
[:štálanski mládenci všetci vdovičiari, Bože môj.:]

4.
Vdovice milujú, dievky spotupujú, šeja - hoj,
[:lebo im vdovice pálenô kupujú, Bože môj.:]