Aj, co to nového

z Vysokého nad Jizerou

1.
Aj, co to nového a neslýchaného,
že tak krásně hvězdy svítí jasně na nebi.
Andělé na nebi gloria zpívají,
aby jen šli do Betléma, že tam spatřejí.
Ježíška malého, nám narozeného,
v chlévě leží bez peřinek, vůl zahřívá ho.

2.
Odel také dýchá, Marie kolébá,
starý Jozef sem tam tam běhá, kašičku hledá.
Já tam také půjdu, dary mu ponesu,
ale nevím, co bych mu dal, jdu na koledu.
Všecko, co dostanu, do mošny to skladu,
nic z toho sobě nenechám, všecko dám jemu.