Aj lelija

1.
Ja parobok molodenkej, molodenkej jak ruža,
čom ňa nechceš paradňico, čom ňa nechceš za muža.
[:Aj lelija, ľubil by ja, švarne divča jak lelija.:]

2.
Nebudu sja toho ročku, toho ročku ženyty,
lem tak budu hori dolou s divčatami chodyty.
[:Aj lelija, ľubil by ja, švarne divča jak lelija.:]

3.
A na hory tataročka, tataročka listnata,
beťar každa paradnicja, kotra je bars bohata.
[:Aj lelija, ľubil by ja, švarne divča jak lelija.:]

4.
Ale krajša, šikovnijša, vse lem tota chudobna,
do roboty i do tanca, najvecej je sposobna.
[:Aj lelija, ľubil by ja, švarne divča jak lelija.:]

5.
Darmo ty mi paradnicjo, darmo ty mi trucuješ,
bo ja znam, že ty len mene molodoho ľubuješ.
[:Aj lelija, ľubil by ja, švarne divča jak lelija.:]