Vóli nemám

Komjatice

1.
Vóli nemám, vóli nemám, s frajírom sa hnevám.
Ale ešte pevne verím, že sa s ním pomerím.
Pomerme sa milý, kým som dobrej vóli,
[:kým som milý dobrej vóli, kým si mi po vóli.:]

2.
Keď sa milí nepomeríš, sprav su sebe k vóli,
veď ešte aj pre mňa raste bíla ruža v poli.
[:Bílená ružička, červený tulipán,
nehnevaj sa moja milá, že ja ťa rada mám.:]