Vybierala sem si

Myjavsko

1.
Vybierala sem si medzi malinama,
[:len som si, mamičko, kyselu vybrala.:]

2.
V hornem konci bývam, v dolnem frajera mám,
[:na prostred dediny na vodu chodievam.:]

3.
V dolnem konci býva, perečko nosievá
[:kamarátka každá za ním sa obziera.:]