A v tom Linči

1.
A v tom Linči, tam pri háji, chlapci sa schádzali.
Jak to dievčence vidzeli šecky tam utekali.
[:Špacírujú po brehu chodzá, každá si fialku trhá,
potom ju večer milému na kabát pripína.:]

2.
Aj moja milá tam bola, fialenku trhala,
potom ju večer milému na kabát pripala.
[:Nepripínaj ju ty inému, pripni ju svojmu milému,
kerého si miluvala každučkú nedzelu.:]

3.
Slnko vlasti tam za hory prekásne zestupuje.
Zvony zvoná na vše strany, klekány oznamuje.
[:Ja hledím do dálky súmraku, že mosím opustit milenku,
kerú ja dicky nosím ve svojem srdenku.:]