A tam dolu pri tichom Dunajku

1.
[:A tam dolu, pri tichom Dunajku,:]
tam sa učia chlapci egzecírku.

2.
[:A ja som sa pri milej učieval,:]
po dva roky som ku nej chodieval.

3.
[:A na tretí pán kapitán zbadal,:]
priam mi koňa osedlati kázal.