Vitaj, dieťa, medzi nami

Text: Autor neznámy
Hudba: Juraj Kučera

1.
Vitaj, dieťa, medzi nami, v kraji, kde zem dobrá je,
nad kolískou z dlaní mamy každý ti dnes popraje.
[:By si malo dobrej vôle, vtáča naše jediné
a kolísku na topole, čo sa niikdy neminie.:]

2.
Vitaj, dieťa, medzi nami, v kraji bielych jabloní,
nad kolískou z dlaní mamy riekanka nás nakloní.
[:Hajaj, búvaj, spinkaj na sne, vtáča naše jediné,
potichučky slová krásne do dlaní ti delíme.:]

3.
Vitaj, dieťa, medzi nami, vitaj v rodnej dedine,
nad kolískou z dlaní mamy, v piesni, ktorú dedíme.
[:Ako staré matky vravia, vtáča naše jediné:
želáme ti šťastia, zdravia na spevavej pevnine.:]