Za kostolom lúčka

Hontianské Nemce

1.
Za kostolom lúčka zelená, zelená sa chvojka,
[:išli tade pastierovia jedli kašu z hrnka.:]

2.
Prileteu k nám andeu, a tak im poviedau,
[:že sa Kristus Pán narodiu, aby každý vedeu.:]

3.
Vezmi Kubo, trúbu, a zatrúbiš Bohu:
[:Aleluja, Aleluja, chvála Pánu Bohu.:]

4.
My sme malí žiaci, radi by sme brali,
[:po oriešku, po jabĺčku, keby ste nám dali.:]

5.
Ak nám vy nedáte, my vám poberieme,
[:my vám šecko poberieme čo na stole máte.:]