Za jarečkom kapusta

ľúbostná

1.
Za jarečkom kapusta,
dajže dievča, dajže daj,
šuhajovi daj ústa,
dajže dievča, dajže, daj,
šuhajovi daj ústa.

2.
Ja by dala, on by vzal,
ktože by nám chlapca, diev-,
chlapca, dievča kolísal?
ktože by nám chlapca, diev-,
chlapca, dievča kolísal?

3.
Máme doma starú mať,
čo nám bude chlapca, diev-,
chlapca, dievča kolísať,
čo nám bude chlapca, diev-,
chlapca, dievča kolísať.