Za hvoru, za hvoru

Spiš

1.
Za hvoru, za hvoru, za hvorečku,
dohvarja śe mili s holubečku,
[:dohvarja še lima s čarnim orlom,
ožeň śe, mili moj, s Panom Bohom.:]

2.
A čom śe mi, mila moja, kažeš žeňic,
čom že mi ohlaški ňevimeňiš,
[:čom bi ci ohlaški vimeňala,
šag ja na tom švece ňet ľem sama.:]

3.
Pojdzeš mi, ma mila, za družičku,
co śi mi mala isc za žeňičku,
[:pojdzeš mi, ma mila, za najstaršu,
co śi mi mala isc za najmilšu.:]