Kolo mego ogro̲decka (Kolo mego ogrodecka)

Goralská z Hladovky a Suchej Hory

1.
[:Kolo mego ogrodecka,:]
[:rozkvitala jablonecka.:]

2.
[:Bjyľušinko zakvitala:]
[:a cervone jabka mjala.:]

3.
[:Ktoze bedže ik objyrač,:]
[:ke še moj mily pogňyval.:]

4.
[:Pogňyval še, ňevjym o co,:]
[:hodžyl do nas, ňevjym poco.:]

5.
[:Hodžyl do nas cale ľato,:]
[:davalak mu gemby za to.:]

6.
[:Hodžyl do nas cale ješyň,:]
[:puscalak go sparom bez šyň.:]

7.
[:Hodžyl do nas cale žime,:]
[:puscalak go pod peřine.:]

 

Pozn.: o- čítať medzi o a u
- poznámka pre vyhľadávanie - ogro̲d = ogrod

 

alebo:
Rabča, Orava
Kolo ḿego vogrọdecka 

1.
[:Kolo ḿego vogrọdecka:]
[:vykv́itala jablọnecka.:]

2.
[:B́olym kv́otḱiym vykv́itala:]
[:a cyrvọne japka ḿala.:]

3.
[:Ktoze ig bedže voberol,:]
[:ḱe še moj ḿily nagňyvol.:]

4.
[:Nagňyvol še, ňev́ym vo co,:]
[:chodžọl do nos, ňev́ym po co.:]

5.
[:Chodžọl do nos calo joř,:]
[:davalag mu ǵymby gořšč.:]

6.
[:Chodžọl do nos cale ľato,:]
[:davalag mu ǵymbe za to.:]

7.
[:Chodžọl do nos calo ješyň:]
[:puscalag go džurom bes šyň.:]

8.
[:Chodžọl do nos calo žime,:]
[:puscalag  go pot ṕeřine.:]

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť