Padol dyscek, padol

Oravská Polhora, Orava

1.
Padol deyscek, padol, na želonej lonce,
[:zakochol še mlodey žoldňieř v corne vuocka dževcey.:]

2.
Mama mi gvařila, ňekochoj žoldňieřa,
[:bo žoldňieř pudžie daľeko, tey vuostaňes sama.:]

3.
Mame ňesluchala, žoldňieřa kochala,
[:vžeyna džadey do venzelka, za žoldňieřem posla.:]

4.
Ňepominol rocek, džeyfka še vruočila,
[:a v bioľučkeym zoglovecku chlopiecka bavila.:]

5.
Ach, mamicko moja zakoleysoj mi go,
[:jo še ide dozviedžeči skuond še mi to vžeyno.:]

6.
eyno še či, vžeyno, spod kupecki šana,
[:netřa beylo veyšadovač s vojockjeym do raňa.:]

7.
Do raňa, do raňa, do raňa biolego,
[:ňebeylo bey, ňebeylo chlopiecka malego.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť