Bydžme sycy počesoňi

1.
Bydžme sycy počesoňi,
Ježiško je narodzony.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]

2.
Z ňeba by svoj ľud vykupjyl,
v Betlehemje na švjat stompjyl.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]

3.
Ňebo švjyči od jasnošči,
od pľesaňa, veselošči.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]

4.
Bozy pošli poľatujom
a novine oglosujom.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]

5.
Pastyře hnet ze sna staľi,
jaňolski glos uslyseľi.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]

6.
Slava Bogu na vysošči,
Jego v jednyj veľebnošči.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]

7.
Ježiško še uz narodžyl,
by švjat gřysny oslobodžyl.
[:Džiš pľesajme a špjyvajme,
Ježiška v jašľickak přivitajme.:]


(Prevzaté a preložené do goralčiny)
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť