Ani nevoňajú

1.
Ani nevoňajú tak plné hrebíčky,
jako mne voňajú mej milej očičky.

2.
Ani tak nevonia fialenka hustá,
jako mne voňajú mojej milej ústa!

3.
Ani tak nevonia majeránek v poli,
jako mne voňajú mojej milej nohy.