Za horami svitá

Moravská

1.
Za horami svitá, bude brzy den, den, den,
bude brzy den.
Za kamnami hrnec a šišky jsou v něm, v něm, v něm,
a šišky jsou v něm.
Jiří kolem poskakuje a po jedné vytahuje,
šišky pojďte ven, ven, ven, ven,
šišky, pojďte ven.