Smutná bola vo svete novina - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.