Čie sa to koníčky po poli túlajú - melódia 1


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.