Esce slonko ňevyslo nad Tatrami - video


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.