Černý cikán

1.
Noc je krásna, noc je tichá, na horách i na dolině.
[:Kdo sem z dáli tak pospíchá, lehkým krokem ku dědine.
Kdo to byl? Cikán, černý cikán.:]

2.
Milka leží v noci jasné, na miláčka vzpomíná si.
[:Ach, můj Bože, jak jsou krásné, černé oči, černé vlasy.
Kdo to byl? Cikán, černý cikán.:]

3.
Jak jsou krásne, dívka jihne, hlava se jí kolem točí.
[:Kolem oken stín se mihne, do světnice někdo skočí,
Kdo to byl? Cikán, černý cikán.:]

4.
Milka se mu chvíli brání, potom ale sladce vzdychá.
[:Noc je krásná do svítání, slyšet jenom slůvka tichá.
Kdo to byl? Cikán, černý cikán.:]

5.
Hoří statek, hoří sláma, dým se valí dolinama.
[:V srdci bolest, v boku rána, zmíra cikán za horama.
Kdo to byl? Cikán, černý cikán.:]