Slovenské mamičky

1.
[:Slovenské mamičky pekných synov máte,:]
[:vychovali ste ich na vojnu ich dáte.:]

2.
[:Vychovali ste ich ako to vtáčatko,:]
[:za nimi zaplače nejedno dievčatko.:]

3.
[:Nejedno dievčatko rúčky zalamuje,:]
[:škoda ťa, preškoda, na tej vojne bude.:]

4.
[:Škoda ťa, preškoda, tej krvi červenej,:]
[:ktorá sa vyleje na lúčke zelenej.:]

5.
[:Na lúčke zelenej, v zelenom hájičku,:]
[:škoda ťa, preškoda, švárny šuhajíčku.:]