Sadíme my máje

1.
Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky zelenej.
[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]

2.
Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš, mája nedostaneš.
[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]

3.
Máje sme sadili, všetci sme hrešili,
že bohaté dievky málo zaplatili.
[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]