Pri trenčianskej bráne

1.
[:Pri trenčianskej bráne, stoja kone vrané:]
[:vysadajú chlapci, vysadajú chlapci,
vysadajú na ne.:]

2.
[:A keď vysadali, na Boha volali:]
[:Pomáhaj nám, Bože, pomáhaj nám, Bože,
v našom bojovaní.:]

3.
[:Pomáhaj nám Bože, aj Panna Mária,:]
[:aby prekvitala, aby prekvitala,
tá naša krajina.:]

4.
[:Pri trenčianskej bráne stoja dievky švárne,:]
[:pustite nás ta dnu, pustite nás ta dnu,
my tu bratov máme!:]

5.
[:My vás nepustíme, už je všetko darmo,:]
[:už sú vaši bratia, už sú vaši bratia
tam, v meste Komárno.:]

alebo:

Pri trenčianskej bráne

1.
[:Pri trenčianskej bráne stojá kone vrané,:]
[:vysadajú chlapci, vysadajú chlapci, vysadajú na ne.:]

2.
[:Keď na ne sadali, na Boha volali:]
[:Bože nám pomáhaj, Bože nám pomáhaj, v našom bojovaní.:]

3.
[:Bože nám pomáhaj, aj Panna Mária,:]
[:aby bola šťastná, aby bola šťastná slovenská krajina.:]