Páslo dievča pávy

1. Páslo dievča pávy vtom zelenom háji,
[:prišli k nemu dva švárni mládenci, poď ty dievča s nami.:]

2.
Keď ja s vami pôjdem, kde ja pávy pohnem?
[:Pohni pávy dolu dolinami, poď ty, dievča s nami.:]

alebo:

2.
Išla by ja s vami, keby nie tie pávy,
[:pusť tie pávy dolu dolinami a ty pôjdeš s nami.:]