Čížiček, čížiček

1.
Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
povedz mi čížiček, ako sejú mak?
Aj tak, tak, sejú mak, aj tak, tak, sejú mak.

2.
...rastie...

3.
...kvitne...

4.
...plejú...

5.
...zreje...

6.
...lámu...

7.
...jedia...