A dyž sme jeli

Moravská ľudová pieseň, Hlucká

1.
[:A dyž sme jeli,:] [:přes Koryčany,:]
[:volalo dívča,:] [:na včelarany*.:]

2.
[:Ej, včelarané*,:] [:v tenkých košulkách,:]
[:zabili Janka,:] [:na panských lúkách.:]

3.
[:Dyž ho zabili,:] [:kříž postavili,:]
[:aby sa zaňho,:] [:ludé modlili.:]

4.
[:Ej, křížu, křížu,:] [:ukřižovaný,:]
[:pod tebú leží,:] [:zamordovaný.:]

5.
[:Kdo ťa mordoval?:] [:chlapci kněžpolští*,:]
[:eště sú horší,:] [:než ti topolští*.:]

* Názvy dedín sa môžu líšiť
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť