A ja som z Oravy debnár

1.
A ja som z Oravy debnár, a ja ťa dievčatko neznám.
[:Vezmem si pobíjač kliešte, pôjdem ja na vandry ešte.:]

2.
Keď ma ty šuhajko nechceš, hľadaj si dievčatko kde chceš.
[:Ani ja nebudem tvoja, nedá ma mamička moja.:]

3.
Čo sa jak dievčatko brániš, od našej záhradky strániš.
[:A predsa len budeš moja, dajú ťa mamička tvoja.:]

4.
Ani mi do domu nechoď, ani mi muziku nevoď,
[:lebo ja nebudem tvoja, nedá ma mamička moja.:]

5.
Keď ma ty, šuhajko, nechceš, hľadaj si dievčatko kde chceš.
[:A ja si za vŕštek zájdem, tam si ja dievčatko nájdem.:]