Tichá noc

Text: Ladislav Hohoš
Hudba: Franz Gruber
Vianočná koleda

1.
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebeský tíško spí, sní.

2.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

3.
Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar,
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám,
v Tvojom zrodení Boh, Syn,
Ježiško, Láska, Boh, Syn.