Tým banským potôčkom bystrá voda tečie

1.
[:Tým banským potôčkom bystrá voda tečie:]
a tá moja milá prežalostne plače.

2.
[:Neplač moja milá, nerob si srdcu žiaľ,:]
veľa vody ujde, pokiaľ ja prídem k vám.

3.
[:Veľa vody ujde, aj veľa odbudne,:]
pokiaľ moja noha vašom dvore bude.

4.
[:Potom ja má milá, potom prídem k vám,:]
keď na vašom stole vyrastie tulipán.

5.
[:Z toho tulipánu biela fialôčka,:]
[:už ťa zanechám, aj ťa zarmucujem,:]
už poslednú nôcku u teba nocujem.