Mala som frajera ako štebotačka

1.
Mala som frajera ako štebotačka,
[:taj šieu do susedov, zedla mi ho mačka.:]

2.
Mala som frajera, bol to Bože frajer,
[:taj šou do susedov, zabil mi ho zanier.:]