Bol jeden pán kráľ uhorský

1.
Bol jeden pán kráľ uhorský, bol jeden pán kráľ uhorský,
a podvoditeľ panenský a podvoditeľ panenský.

2.
Všetky panenky podviedol, všetky panenky podviedol,
len tú Aničku nemohol, len tú Aničku nemohol.

3.
Plela raz baba záhradu, plela raz baba záhradu,
prišou k nej mladý princ na radu, prišou k nej mladý princ na radu.

4.
Ej, babo, babo, daj radu, ej, babo, babo, daj radu,
jak ja Andulku podvedu, jak ja Andulku podvedu.

5.
Obleč si šaty kramárske, obleč si šaty kramárske,
a pantofličky uherské a pantoflličky uherské.

6.
A prechádzaj sa po ringu a prechádzaj sa po ringu,
a doveduj sa g richtáru, a doveduj sa g richtáru.

7.
A keď prídeš na vráta, a keď prídeš na vráta,
nech mi otvoria pán táta, nech mi otvoria pán táta.

8.
Ja som kramárka z Oravy, ja som kramárka z Oravy,
nemôžem dostať nocľahy, nemôžem dostať nocľahy.

9.
Nemám len jednu izbičku, nemám len jednu izbičku,
aj v tej si držím Aničku, aj v tej si držím Aničku.

10.
Choď ty Anička posteľ stlať, choď ty Anička posteľ stlať,
bude kramárka s tebou spať, bude kramárka s tebou spať.

11.
Ach tatíček môj premilý, ach tatíček môj premilý,
mne sa tá kramárka nevidí, mne sa tá kramárka nevidí.

12.
Dosť som ja kramárok videla, dosť som ja kramárok videla,
žiadna bajúsky nemala, žiadna bajúsky nemala.

13.
A keď už bolo po noci, a keď už bolo po noci,
volala Anka k pomoci, volala Anka k pomoci.

14.
Ej, Anka, Anka, nevolaj, ej, Anka, Anka, nevolaj,
takú mi hanbu nedelaj, takú mi hanbu nedelaj.

15.
Veď ja mám striebra zlata dosť, veď ja mám striebra zlata dosť,
čo bude tebe na pomoc, čo bude tebe na pomoc.

16.
Čo mne zo striebra, zo zlata, čo mne zo striebra, zo zlata,
keď moja poctivosť odňatá, keď moja poctivosť odňatá.

17.
A keď už bolo to ráno, a keď už bolo to ráno,
bolo po meste zvoláno, bolo po meste zvoláno.

18.
Že je už Anička nie panna, že je už Anička nie panna,
že už s mladým princom spala, že už s mladým princom spala.

19.
A keď už bolo o týždeň, a keď už bolo o týždeň,
plakala Anička každý deň, plakala Anička každý deň.

20.
A keď už bolo o mesiac, a keď už bolo o mesiac,
plakala Anička ešte viac, plakala Anička ešte viac.

21.
A keď už bolo do roka, a keď už bolo do roka,
mala Anička proroka, mala Anička proroka.

22.
Ej, he-li-beli, synu môj, ej, he-li-beli, synu môj,
veď je mladý princ otec tvoj, veď je mladý princ otec tvoj.