Ruža, ruža, biela ruža vyrástla

1.
Ruža, ruža, biela ruža vyrástla mi zo srdiečka,
[:to dievča, čo ju polieva, to vždycky smutnô chodieva.:]

2.
Nechodievam popred váš dom, bo som dávno naň zabudol,
[:ale za to nimam od nej, od krásnej ruži vonnej.:]

3.
Pred kostolom muzika hrá, moja milá čil prisahá,
[:prisahá, ale nie tomu rúčku podáva inému.:]

4.
Prisahajte, prisahajte, na mňa nespomínajte,
[:ale si len blaho žite a na mňa nemyslite.:]

5.
Pokiaĺ je tento svet svetom, mám rozlúčku medzi kvetom,
[:to bola jedna ružička, vyrástla mi zo srdiečka.:]

6.
Tá ružička už uvadla, už mňa milá oklamala,
[:už mňa milá oklamala a za živa pochovala.:]