Päťdesiatka

1.
Ako ten čas letí, máme päťdesiat,
dospelé sú deti, niet sa už s kým hrať.
Sú to známe veci, nesmieme sa báť,
Pripijme si všetci, začnime spievať.

Refr.:
[:Päťdesiatka, päťdesiatka, to nie je žiadny vek,
napríklad taká korytnačka žije až dvesto liet.:]

2.
Zažili sme radosť, zažili sme žiaľ,
kde je naša mladosť, čas nám ju odvial.
Sú to známe veci, nesmieme sa báť,
pripime si všetci, začnime spievať.