Ešte som sa neoženil

1.
Ešte som sa neoženil, už ma žena bije,
a ja som si prihotovil tri bukové kyje.
[:S jedným budem ženu biti a s tým druhým deti, deti, deti, deti,
a s tým tretím kyja, kyjačiskom pôjdem na zálety.:]

2.
Keď ty pôjdeš, pôjdem aj ja, pôjdeme obaja,
opýtame še mlynára, co to za novina.
[:Kolečka še obracajú, pšenička še mele, mele, mele, mele,
moja milá še vydáva, pujdzem na vešele.:]

alebo

Veš ty zajdu i ja zajdu

1.
Veš ty zajdu i ja zajdu, pujdzeme do mlyna.
Opýtame še mlynara, co tam za novina.
[:Koleska še obracajú, pšenička še mele, mele, mele, mele,
moja milá še vydava, pujdzem na vešele.:]

2.
Ešte som še neoženil, už me žena bije.
Dal som sebe prihotovic tri dubovo kyje.
[:S jedným budzem ženu bici a s tým druhým dzeci,dzeci,dzeci,dzeci
a s tým trecim kyja-kyjačiskom pujdzem na zalety.:]