Ej, fto pije, ton pije

1.
Ej, fto pije, ton pije, tomu naľyvajťe,
[:a fto ňefce piťi, temu ňic ňedajťe.:]

2.
Ej, pila bi ja pila, keby ja, keby voda byla,
[kebi ja zomrela, skoda by mňe byla.:]

3.
Ej, ňecudujťe še mi, zy ja rada špjyvam,
[:v Poľancim vyrostlam a na Bystryj byvam.:]

4.
Ej, gdova ja ti, gdova, ňimam muža doma,
[:pošol na zarobok až do Pana Boha.:]

5.
E, pošol zarabjaťi na svoje široty,
[:zeby uoňi znaľi, ze uojca ňimaľi.:]

6.
Ebo dy nam daj zdravja, puvala i stana, ?
[:keľusek maľučkej vypiju ho sama.:]


Poznámka: https://www.youtube.com/watch?v=WO3FKCk4-ak
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť