Javor, javor

rusínska

1.
Javor, javor, javorovo lisťia,
ženyl bym sja, aľe nemam šťisťja.
[:Nemam, nemam, aľe ho budu mal,
jak ja budu s mladou ženou ľihal.:]

2.
Smladou ženou do novej posceľi,
to sa moje serdce rozveseľi,
[:rozveseľi ľen budu ťa kochal,
že ja taku mladu ženu dostal.:]


alebo
1.
Javor, javor, javorovo ľisce,
źeňil bim śe aľe nemam ścesce,
[:ňemam, ňemam, aľe ho budzem mac,
ket ja budzem s mladu źenu ľihac.:]

2.
S mladu źenu na novej posceľi,
tam śe mojo śerco rozveśeľi,
[:rozveśeľi, aľe budze malo,
bo už svitlo šumne bile rano.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť