Dostal som já prežalosnú novinu

regrútska, Trenčiansko

1.
Dostal som já prežalosnú novinu,
že už mosím opustit svú rodzinu,
[:že už mosím na tú vojnu rukuvat
a na lásku matki mojej zabúdat.:]

2.
Ešče pójdem do cintera tmavého,
klaknem si tam na hrop occa mojjého.
[:Stante, očče, s toho hrobu tmavého,
pozrite sa na sináčka svojjého.:]

3.
Zbohom, zbohom, vi mamičko milená,
kerá ste ma dvaccat róčkou chovala,
[:chovali ste ot sináčka malého,
nemali ste žánnu radost od neho.:]

4.
Darmo kričíš, darmo voláš na neho,
neočuješ ani slouka od neho,
[:len cichí hlas po doline povjévá,
zbohom, sin moj, nech ti Pánboch pomáhá.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť