Dycky sem si mysleu

vojenská, Záhorie

1.
Dycky sem si mysleu, že je vojna len špás,
[:že sa já navrácim, že sa já navrácim,
že sa já navrácim za malý krátky čas.:]

2.
Já sem sa navráciu ceuý dorúbaný,
[:že mja nepoznali, že mja nepoznali,
že mja nepoznali rodičové moji.:]

3.
Otec mja nepoznau, lebo mja nechovau,
[:matka mja poznaua, matka mja poznaua,
matka mja poznaua, tá mja vychovaua.:]

4.
Milá mja poznaua po vraném koňíčku,
[:lebo ho sedlaua, lebo ho sedlaua,
lebo ho sedlaua pri jasném mjesíčku.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť