Košila by še mi moja poľanecka

Vyšné Ružbachy, Zamagurie

1.
Košila by še mi, moja poľanecka,
[:kyby mi grabala, hej, moja frajerecka.:]

2.
Grabala by še mi, moja poľanecka,
[:kyby mi mo̲j mily, hej, pocaluvou ľicka.:]

3.
Grabaj džyfce grabaj, to žyľone šano
[:dy ja bym grabala, hej, kyby še mi fčalo.:]

4.
Kyby ňy dva bucki, byla by poľana,
[:nakošiľi by my, hej, štyry fury šana.:]

5.
Štyry fury šana a pjonte otavy
[:zyby mjaly džyfki, hej, při cym dojič krovy.:]

6.
Cyjaš to Poľana, escy ňyzgrabana
[:mojyj frajyrecki, hej, na haňbe zostala.:]

7.
Com še nagrabala, kopo̲f nastavjala,
[:na ojcovyj lonce, hej, as mje boľom ronce.:]

8.
Kyby ja vjydžala, dže moj mily koši
[:zaňesla by ja mu, hej, vy fartusku rosy.:]


Poznámka: o̲ - čítaj medzi o a U
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť